Clárú Meán Fómhair 2020/Enrolment Sep 2020

Más spéis leat do pháiste a chur go Scoil Chualann i Meán Fómhair 2020 iarrtar ort teacht chun na scoile an chéad choicís i Mí Mhéan Fómhair (2-13 Meán Fómhair) idir   9.30 a.m– 12.00 (meánlae) chun foirm léiriú suime a fháil.

Is gá do na daltaí a bheith ceithre bliana d’aois ar an 31 Márta sa bhliainfhéilire in thosaíonn siad ag dul ar scoil. 

Tá cóip den pholasaithe cláraithe ar fáil ar an suíomh greasáin scoile.

Beidh cóip chrua ar fáil ón oifig.

Ní hionann foirm léiriú suime chomhlánaithe agus dearbhú go mbeidh áit ar fáil sa scoil.

If you are interested in sending your child to Scoil Chualann in September 2020 you are invited to collect an expression of interest form in the school during the first fortnight in September (2-13 September) between 9.30 a.m. and 12.00 (midday).

Pupils must be four years before 31 March in the calendar year in which they commence school.

Our current enrolment policy can be viewed on-line at www.scoilchualann.ie.

Hard copies are available from the school office.

The acceptance of an expression of interest form by the school does not guarantee a place in Scoil Chualann for your child.