Focail ón bPríomhoide / Principal's Address

Fáilte chuig suíomh gréasáin Scoil Chualann!

Tá súil againn go mbainfidh daoine tairbhe as an suíomh agus go gcuirfidh sé go mór le cúrsaí cumarsáide i measc phobal na scoile.

Is mian linn i  atmaisféar sona spreaguil a chothú, ina ndéantar cúram d'fhorbairt iomlán an pháiste - forbairt intleachtúil, fhisiciúil, chultúrtha, mhórálta, spioradálta, shóisialta agus mhothúchánach. Deantar seo trí mheán na Gaeilge. Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide na scoile idir mhúinteoirí, pháistí agus thuismitheoirí.

Beatha teanga í a labhairt!

Déanann pobal na scoile gach iaraacht cabhrú le gach páiste barr cumais a bhaint amach. Tuigtear dúinn go bhfuil buanna ag gach páiste agus is mian linn tógáil ar na buanna sin.

Is léir go mbíonn toradh fiúntach ar obair agus ar iompar na bpáistí nuair atá an scoil agus na tuismitheoirí ag obair le chéile.

Ní neart go cur le chéile!

Carmel Ní Ghairbhín,
Príomhoide.

 

 

Welcome to Scoil Chualann's Website!

We hope people will find this site useful and that it will improve communication among the school community.

In Scoil Chualann we endevour to foster a happy, stimulating atmosphere so as to develop the whole child - intellectually, physically, culturally, morally, spiritually, socially, and emotionally.

The school community endeavours to enable every child to reach their full potential. We understand that every child has individual abilities and we aspire to develop these abilities. We do this through the medium of Irish. Irish is the language spoken in the school between teachers, children, and parents.

When school and home work together great things can be achieved. We understand that everyone has talents and we want to develop these talents.

We want our children to be the best that they can be.

Carmel Ní Ghairbhín,
Principal.