Litearthacht/Literacy

Litearthacht/Literacy

 

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí

Táimid ag múineadh do na páístí conas cur lena scileanna tuisceana.

Tá béim curtha againn ar ghnéithe faoi leith den tuiscint ó thús na bliana.

Ta an áis “Building Bridges of Understanding” in úsáíd againn le fada ach shocraíomar ar í a úsáid go foirmeálta i ngach rang i mbliana.

Chuireamar béim ar thuar agus ar fhíseán a dhéanamh sa chéad téarma. Táimid ag díriú ar naisc a dhéanamh anois.

 • Naisc leo féin
 • Naisc leis an téasc
 • Naisc les an saol

Moltaí do thuistí /chaomhnóirí

Cuir ceisteanna ar na paístí:

 • An gcuireann an pictiúr/scéal aon rud i gcuimhne duit
 • Ar léigh tú scéal eile cosúil leis an scéal seo?
 • An gcuireann an scéal eachtra a tharla i gcuimhne duit?

Bainigí taitneamh as an scéalta!

------------------------------------------------------------------------------------

Literacy

Dear Parents/Guardians

 We are teaching the children how to add to their comprehension skills. We have concentrated on aspects of comprehension since the beginning of the school year.

We have used “Building Bridges of Understanding” as a resource for some time now. We are now adopting a whole school approach to the use of this resource.

We have taught two valuable strategies since September – Prediction and visualisation. We are now going to focus our attention on making connections.

Connections may be:

 • Text - to - self
 • Text - to - text
 • Text - to – World

“The long term goal is that children will be enabled to apply these strategies independently to suit their purposes as they encounter a range of text genres”.

Building Bridges of Understanding

Tips when reading a story: Ask questions.

 • Does the picture/story remind you of anything?
 • Have you read another story like this one?
 • Does the story remind you of something you read in another book?

Enjoy reading together!