Litir deireadh na bliana Meitheamh 2020

o_1ebo5pj9q2t611dk12jtk01es4a.JPG

A Thuismitheoir/Chaomhnóir,

Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad ar bharr bhur sláinte

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil libh as ucht na tacaíochta a thug sibh don scoil le linn na tréimhse eisceachtúil seo.

Táimid thar a bheith bródúil as an mbealach a ndeachaigh na daltaí i ngleic leis na dúshláin a bhain leis an gcianfhoghlaim agus leis an mbealach a lean siad leis an obair. Bhí sé seo dúshlánach agus maith sibh.

Beidh an scoil ag bailiú na ‘Leabhar ar Cíos’ ar an gcéad lá dúinn filleadh tar éis na laethanta saoire. 

Ba mhaith liom gach rath a ghuí go speisialta ar Rang a Sé agus táim cinnte go n-éireoidh go geal leo sa todhchaí. Beimid ag súil go mór leis an lá gur féidir linn iad a thabhairt ar ais isteach ar scoil i dteannta a dtuismitheoirí/caomhnóirí agus slán mar is ceart a fhágáil leo ag ócáid bhronnta fhoirmeálta.

 

Má tá aon athrú ar socruithe d’athoscailt na scoile tar éis laethanta saoire an tsamhraidh, beidh mé i dteagmháil libh tríd téacs agus an suíomh gréasáin scoile.

Tá súil agam go mbíonn briseadh deas agaibh i rith an tsamhraidh.

Le gach dea-ghuí,

Michelle Ní Thuama

---------------------------------------------------------------------------------

Dear Parent/Guardian,

I hope that you are all safe and well.

I would like to thank you sincerely for your support during these exceptional times.

We are very proud of the way that our students engaged with the challenges caused by the distance learning and how they continued with their school work.  This was challenging and well done.

The school will collect the ‘Book Rental’ books on the first day of our return after the holidays

I wish the Sixth Class students well in their future endeavours and I am looking forward to the day when we can welcome them back to school accompanied by their parents/guardians to formally celebrate their graduation from Scoil Chualann.

If there are any changes to the arrangements for reopening the school after the summer holidays, I will be in touch with you through text and the school website.

I hope that you have a lovely break during the summer.

Best wishes,

Michelle Ní Thuama