Naionáin Bheaga

A Thuismitheoir/Chaomhnóir, 

Tá súil agam go bhfuil sibh ar fónamh agus go bhfuil sibh ag súil le laethanta saoire an tsamhraidh. 

Beidh an Roinn Oideachas agus an Roinn Sláinte ag stiúradh muid maidir le hathoscailt na scoile.    Má tá aon athruithe ar dáta athfhillte, beidh muid i dteagmháil libh tríd téacs agus suíomh gréasáin na scoile. 

Chun cabhrú le tuismitheoirí a chónaíonn i bhfad ón scoil, de ghnáth, bíonn ‘Feighlíocht’ ar fáil sa scoil.  Fanann na páistí sa scoil go dtí 2:20.  Bíonn Naíonáin Shinsearachaa agus Shóisearach ag glacadh páirt sa scéim le chéile i seomra ranga idir 1:20-2:20in. 

Táimid ag iarraidh an seirbhís seo a chuir ar siúl an bhliain seo chugainn.  Ach, mar thoradh don éiginnteacht a bhaineann le Covid 19 tá seans ann go n-athróidh an dáta tosú.  Táimid ag tabhairt fógra díobh roimh-ré go bhfuil seans ann go mbeidh oraibh bhur bhfeighlíocht féin a eagrú ar eagla nach mbíonn an seirbhís seo ar fáil ins na céad seachtaine/míonna a fhillimid (De ghnáth tosaíonn sé Seachtain Scoile 3). 

 

Beidh orainn fanacht ar treor/comhairle faoi seo agus coinneoimid ar an eolas sibh faoi. 

Idir an dá linn, tabhair aire daoibh féin agus do bhur muintir.

Ag tnúth go mór le sibh a fheiceáil an bhliain seo chugainn.

Le gach dea-ghuí,

Michelle Ní Thuama

---------------------------------------------------------------------------------

Dear Parent/Guardian,

I hope that you are keeping well and looking forward to the summer. 

The Department of Education and the Department of Health will direct us on the reopening of the school.  If there is any change on the return date, we will contact you through text and the school website. 

 

To facilitate parents who live a distance from Scoil Chualann, we normally provide ‘Feighlíocht’ where children remain in school until 2:20in.  Junior and Senior Infants availing of this stay together in a classroom in the school.

We would like to provide this service next year.  However, due to the uncertainty around Covid 19 our start date may change.  We are giving you advance notice that you may need to organise your own childminding in the event that this service is not available in the first weeks/months that we return (Normally commences school Week 3). 

We will have to wait for further guidance/advice on this and we will keep you posted. 

In the meantime, take good care of yourselves and your families.

Looking forward to seeing you next year.

With best wishes,

Michelle Ní Thuama