Note/Nóta

A Thuismitheoirí,

Ba mhaith linn bhur n-aire a dhíriú ar na pointí thíos/We would like to draw your attention to the following:

 Curaclam Nua/New Curriculum:

Dúnfar an scoil ag 12.00 i.n ar an Mairt 31ú Bealtaine. 

School will be closed at 12.00 pm on Tuesday 31st May as teachers will attend an in school Primary Language Curriculum planning meeting.

Laethanta Saoire/School closures for remainder of schoolyear:                       Meitheamh: Dé hAoine 03/06/22 – Lá Saoire Scoile  

                   Dé Luain 06/06/2022- Lá Saoire Poiblí                                                      

              Saoire an tSamhraidh/Summer holidays:

                   Dúnfar an scoil ar an Aoine 24ú Meitheamh ag 12.00 i.n                           

                   School will close on Friday 24th June at 12.00 p.m.   

Poncúlacht/Punctuality

Mar go bhfuil trialacha caighdéanaithe ar siúl an mhí seo, iarrtar ar thuismitheoirí/ caomhnóirí am oscailte na scoile a choinneáil i gcuimhne agus iad ag tabhairt páistí ar scoil.  Tá roinnt páistí sa scoil a bhíonn déanach gach lá. Cuireann sé isteach ar obair an ranga nuair a bhíonn páistí déanach.  As standardised testing will be taking place this month, please make a special effort to have children in school for 8.40 a.m.  Some children are coming late on a regular basis. Class work is interrupted when children arrive late.

 Am Dul Abhaile/Leaving school:

Má tá cead ag do pháiste an scoil a fhágáil iad féin cinntigh le do thoil go bhfuil an múinteoir ar an eolas faoi seo.  If your child has permission to leave the school/walk home themselves please ensure the teacher is aware of this.

Turais Scoile/School Tours:

Beidh na turais scoile ag tosnú go luath. Déan cinnte go bhfuil an nóta ceadaithe sinithe agat roimh an lá.  Déan cinnte go bhfuil lóis ghréine á caitheamh ag do leanbh ag teacht ar scoil.  School tours will be starting soon. Please ensure that you have signed and returned the permission slip to school.  Children must be wearing suncream coming to school on the day of the school tour.

 Tuairiscí Scoile/School Reports:

I mbliana beidh na tuairiscí scoile deireadh na bliana ar fáil ón aip Databiz/Eolas.  Cuirfear ar an eolas nuair atá na tuairiscí ar fáil.  This year the end of year school reports will be available to view on the Databiz/Eolas App.  You will be notified when the school reports are available on the app.

 Ranganna Gearmáínise/German Classes:

Tá áthas orainn a cur in iúl daoibh go bhfuil ranganna Gearmáinise tosaithe do Rang 5 & Rang 6 mar chuid de ‘Mhodúl samplála teanga’. Geobhaidh na ranganna leath uair a chloig gach Céadaoin ar feadh 6 seachtaine.   Tá súil againn a beith roghnaithe don chlár seo an bhliain seo chugainn arís.  As part of the new ‘Language Sampler Module’ for primary schools 5th and 6th classes have started German classes.  Each class will receive half an hour lesson every Wednesday for 6 weeks.  We hope to be selected for this programme next year as well.              Übung macht den Meister

 Lóis ghréine/Sun Cream:

Is gearr go mbeidh an Samhradh ann, agus dá bharr seo bíonn níos mó imeachtaí faoin aer.  Is gá mar sin go mbeadh lóis ghréine oiriúnach á caitheamh ag do leanbh ag teacht ar scoil dó/dí.  Please ensure that your child wears a high factor sun cream coming to school on sunny days.