Próiseas Clarú N1 2022/Enrolment Junior Infants 2022

 Clárú Scoil Chualann  2022/2023

Beidh clárú Scoil Chualann do Naíonáin Shóisearacha 2022/2023 ar siúl ón 1 Deireadh Fómhair go 29 Deireadh Fómhair 2021.  Tar éis na ceithre seachtaine seo, cuirfear áiteanna ar fáil.  Má tá suim agat glacadh le háit  inár scoil, iarraimid ort  an Fhoirm Iarratais a líonadh isteach agus í a chur ar ais chun na scoile  laistigh den am seo. Is í Aoine 29 Deireadh Fómhair an sprioclá d’iarratas comhlíonta a bheith ar ais linn.

Is féidir leat teacht ar ár bhFógra Iontrála, Polasaí Iontrála agus Foirm Iarratais trí:

Íoslódáil:  www.scoilchualann.ie

Ríomhphostoifigsc@scoilchualann.ie

I scríbhinn:  Scoil Chualann, Bóthar Vevay, Bré, Co. Chill Mhantáin

--------------------------------------------------------------------------------

Scoil Chualann Enrolment 2022/2023

Scoil Chualann enrolment for Junior Infants 2022/2023, will take place from 1st October to 29th October 2021.  After these four weeks, places will be offered.  If you are interested in an allocation in our school, we ask you to fill in and return an Application Form within this time.  Friday 29th October is the closing date for receipt of completed application forms.

You can access our Annual Admission Notice, Enrolment Policy and Application form by:

Download: www.scoilchualann.ie

E-mail:  oifigsc@scoilchualann.ie

In writing: Scoil Chualann, Vevay Road, Bray, Co Wicklow

 

 

Downloads:

Click on a link to download...