Próiseas Clarú N1 2023/Enrolment Junior Infants 2023

 Clárú Scoil Chualann  do Meán Fómhair 2023/2024

Beidh clárú Scoil Chualann do Naíonáin Shóisearacha 2023/2024 ar siúl ón 3 Deireadh Fómhair go 28 Deireadh Fómhair 2022.  Tar éis na ceithre seachtaine seo, cuirfear áiteanna ar fáil.  Má tá suim agat glacadh le háit  inár scoil, iarraimid ort  an Fhoirm Iarratais a líonadh isteach agus í a chur ar ais chun na scoile laistigh den am seo. Is í Aoine 28 Deireadh Fómhair an sprioclá d’iarratas comhlíonta a bheith ar ais linn.

Ríomhphostoifigsc@scoilchualann.ie

I scríbhinn:  Scoil Chualann, Bóthar Vevay, Bré, Co. Chill Mhantáin

--------------------------------------------------------------------------------

Scoil Chualann Enrolment - September 2023/2024

Scoil Chualann enrolment for Junior Infants 2023/2024, will take place from 3rd October to 28th October 2022.  After these four weeks, places will be offered.  If you are interested in an allocation in our school, we ask you to fill in and return an Application Form within this time.  Friday 28th October is the closing date for receipt of completed application forms.

You can access our Annual Admission Notice, Enrolment Policy and Application form by:

Download: www.scoilchualann.ie

E-mail:  oifigsc@scoilchualann.ie

In writing: Scoil Chualann, Vevay Road, Bray, Co Wicklow

 

 

Downloads:

Click on a link to download...