Rang 2

                  

A phaístí agus a thusimitheoirí,                      

Mar is eol daoibh, bhíomar le sacraimint an Chéad Chomaoineach a cheiliúradh an mhí seo. Bhí súil againn i dtosach é a chur siar go dtí níos déanaí sa bhliain acadúil ach leis na heaglaisí dúnta go ceann i bhfad agus scoileanna ag athoscailt i mí Meán Fómhair ar a luaithe, níl an rogha seo ar fáil a thuilleadh. Tá sé beartaithe againn an sacraimint a cheiliúradh níos déanaí i mbliana ar dháta nach bhfuil socraithe fós ach táimid ag fanacht ar threoracha ón Roinn Oideachais agus ón Deoise. Go raibh maith agaibh as ucht bhur gcuid foighne.    

As you are aware, we were due to celebrate the sacrament of First Communion this month. We were initially hoping to postpone it until later in the academic year but with churches closed for the foreseeable future and schools reopening in September at the earliest, this option is no longer viable. We plan to celebrate the sacrament later this year at a date yet to be determined but are awaiting instructions from the Department of Education and the Diocese. Thank you for your patience in this matter.

Fan slán agus tabhair aire dá chéile  

Stay safe and be well

Máistir Ó Beaglaoich