Rang 4

Rang 4

Dia dhaoibh ar fad!  Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith.  Seo roinnt oibre gur féidir libh a dhéanamh agus sibh sa bhaile.

Mata: Mata Draíochta lth 103-106

https://www.theschoolhub.ie/sample.php  Déan cleachtadh ar na táblaí roinnt agus méadú

Béarla: Brush: A Tale of Two Foxes – pick out 10 different verbs, nouns, adjectives and adverbs (10 of each)

Spellbound: Unit 22

Read a book or two!

Write a letter to someone you haven’t seen in a while.

Gaeilge: An Chailleach agus a chuid Gruaige – Roghnaigh 10 mbriathar agus 10 n-aidiacht éagsúl agus cur in abairtí iad.

Cuirigí ainm gach páiste i Rang a 4 in ord aibítire.

Tír Eolas:  Roghnaigh tír Eorpach amháin agus déanaigí taighde ar an tír sin.

Coimeadaigí slán agus tá súil agam sibh a fheiceáil arís go luath.

Aoife Ní Dhomhnaill

Upcoming Events

Showing upcoming events for the next 1 month

Full Calendar