Rang 5

Obair bhreise do Rang a 5:
A pháistí, 
 
Tá súil agam go bhfuil sibh go maith agus ag obair libh ó lá go lá!
Bígí cinnte go ndéanaim sibh roinnt aclaíochta gach lá..bainigí triail as Corpoideachas le Ciarán(PE as Gaeilge) atá ar an suíomh scoile.
 
Maidir le OSIE, ba mhaith liom go ndéanfadh sibh taighde ar an Dara Cogadh Domhanda. The novel you are reading at the moment The Silver Sword \uD83D\uDDE1 is set during this period of history.Is feidir an t-eolas seo a léiriú i bhfoirm tionscnaimh.
 
Comh maith le sin, tá tíortha áirithe san Eoraip luaite san úrscéal seo-An Pholainn, An Ghearmáin,An Eilvéis -agus ba mhaith liom go mbaileaodh sibh eolas ar cheann amháin acu(ná roghnaigh tír atá déanta agam cheana féin i mbliana).
Bailigh eolas ar an tír, an daonra , an cultúr , an nasc le hEirinn agus mar sin de.
I nGrá Dé:An Carghas
Ná déanaigí dearmad ar bhur bpaidreacha gach lá.
Leanaigí le staonadh ó rud éigin a thaitníonn libh
Tugaimis airgead dos na daoine bochta.
 
Má tá an séipéal in aice libh fós ar oscailt, téigí ar cuairt agus lasaigí coinneal(in éineacht le duine fásta).Leanaimis ag guí dá chéile\uD83D\uDE4F
 
Le dea-ghuí
Sinéad Ní Chréan -Loinsigh
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
A pháistí, 
Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad ar fónamh agus ag tabhairt aire daoibh féin.
Má tá obair bhreise uaibh, seo a leanas roinnt dushlán daoibh!
 
1. Téigí chuig suíomh  cjfallon.ie -Primary-Gaeilge R5 -Léigh sa Bhaile E
Tosnaígí ag léamh ó sheachtain 22 ar aghaidh..
 
2. Download (where possible). The Silver Sword.pdf-Google Drive
 
Read:Glossary:Activities:Before Reading p76
Read :Glossary:Activities:While Reading p77
Read Activities:After Reading  p80
Enjoy reading this novel by Ian Serraillier chapter by chapter.
Use the above activities to guide your reading.
We look forward to a good book club discussion on our return to the classroom!
 
3. Mata Draíochta 5:Caib.28 Achar lch.121-lch.126
Bainigí trial as an gcaibidil seo ach mar réamhobair:
Déanaigí iarracht achar sa bhaile a thomhas ,mar shampla, do sheomra coldlata, an gairdín, seomra suite.
Mar is gnáth, déanaigí meastachán ar dtús.
Leanaigí leis an gcaibidil sa leabhar.
 
Mathletics-leanaigí leis
Má tá iPad agaibh,úsáidí na haipeanna seo:Timestables,Math Stretch, Show Me , etc.
4.Paidir le foghlaim:(Naomh Pádraig)
Críost liom,Críost romham
Críost i mo dhiaidh, Críost ionam
Críost ar mo lámh dheis, Críost ar mo lámh chlé
Críost im’ chuideachta is cuma cá dtéim
Críost mar chara agam anois is go buan.
 
Naomh Roch,guí orainn...
Le meas,
Sinéad Ní Chréan-Loinsigh

Upcoming Events

Showing upcoming events for the next 1 month

Full Calendar