Ranganna Gaeilge /Irish Classes for Adults

Is cúis mhór áthais dúinn go mbeidh ranganna Gaeilge ar fáil sa scoil ag tosú ar an 4/10/22 ar feadh seacht seachtaine.

We are happy to announce that Irish Classes will start in Scoil Chualann on Tuesday 4/10/22 for seven weeks.   

Deireadh Fómhair/October

 

11

18

25

Samhain/November

8

15

22

29

 A1:    7.00 – 7.45 p.m.          Beagán Gaeilge/beginners

A2:    8.00 – 8.45 p.m.        Gaeilge réasúnta/improvers

Mas suim leat freastal ar na ranganna, iarrtar ort, led’thoil, an fhoirm thíos a chomhlánú agus í a thabhairt chun na scoile

If you are interested in attending the classes, please fill in the form below and return to the school

 Cuifear béim ar labhairt na Gaeilge sna ranganna seo.

Teoranta áiteanna /Places limited, first come, first served!

Costas:  Sintiús €35

Michelle Ní Thuama

Príomhoide