Ranganna Gearmáinise/German Classes

Tá áthas orainn a cur in iúl daoibh go bhfuil ranganna Gearmáinise tosaithe do Rang 5 & Rang 6 mar chuid de ‘Mhodúl samplála teanga’. Geobhaidh na ranganna l uair a chloig gach seachtain ar feadh 8 seachtaine.   Tá súil againn a beith roghnaithe don chlár seo an bhliain seo chugainn arís.

As part of the new ‘Language Sampler Module’ for primary schools 5th and 6th classes have started German classes.  Each class will receive  an hour lesson every week for 8 weeks.  We hope to be selected for this programme next year as well.             

Cleachtadh a dhéanann máistreacht

Übung macht den Meister

Practice makes perfect

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

  • flags-ireland-and-germany-on-a-white-background-vector-25226790.jpg