Scoil Chualann

Bunscoil Lán-Ghaelach í Scoil Chualann a bunaíodh i 1977 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil agus chun suim sa chultúr Gaelach a chothú i measc na ndaltaí. Is scoil chomhoideachais í Scoil Chualann.

Eolas Ginearálta

Bunscoil Lán Ghaelach faoi phátrúntacht Ardeaspag Caitliceach Bhaile Átha Cliath is ea Scoil Chualann lonnaithe i mBré, Co. Chill Mhantáin. Bunaíodh an scoil i 1977 agus is scoil chomhoideachais í le breis is 200 dalta ag freastal uirthi faoi láthair. Cuirtear béim ar cur chuige pháiste lárnach ina bhfreastalaítear ar riachtanais agus cumas gach páiste. Soláthraítear oideachas ar ard chaighdeán le béim ar chultúr agus oidhreacht Ghaelach.

San áireamh, foghlaimíonn na páistí teangacha eachtrannach, clárú ríomhairí, spóirt éagsúla agus glactar páirt i gcomórtais, cláracha agus imeachtaí idir scoile éagsúla ar fud Cúige Laighean.

Má tá níos mó eolais uait faoin scoil tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh

Nuacht Scoile

Scroll to Top