Beatha Teanga í a Labhairt…

Ár Scoil

Is bunscoil Chomhoideachais, lán-Ghaelach, Chaitliceach í Scoil Chualann faoi phátrúntacht Árd Easpag Bhaile Átha Chliath a chothaíonn timpeallacht foghlama atá spreagúil, fáilteach, muiníneach, oscailte, measúil, dearfach agus comhoibritheach do chách. Is mian linn gurb áit í ina ndírítear ar fhorbairt gnéithe mórálta, spioradálta, fisiciúla, acadúla, aeistéitiúla agus cultúrtha i gcás gach dalta aonair.

Fealsúnacht

Samhlaímid go dtarlóidh sé sin in atmaisféar ina bhfuil cóimheas, áit ina mothaíonn gach ball de phobal na scoile sásta agus sábháilte agus iad ag obair faoi spiorad spreagúil agus meon an díograis, agus ag an am céanna go n-aithnítear agus go ndéantar éagsúlacht a cheiliúradh. Samhlaímid suíomh Gaelach suáilceach, sona a threiseoidh cumas foghlama agus fonn oibre gach éinne a oibríonn sa scoil. Beidh sé mar sprioc againn mar fhoireann scoile atmaisféar oscailte, comhoibritheach, ionrúil, cumarsáideach agus gnaíúil a chothú inár measc féin, go mbeimid ag obair as lámh a chéile. Bheadh sé mar mhian againn de bhun taithí dhearfach foghlama go dtabharfaí spreagadh do gach páiste a gcumas féin a shroichint, tabhairt faoin saol go muiníneach, sásamh a aimsiú agus a bheith measúil i ndomhan atá ag síorathrú.

Foireann Scoile

MúinteoirRól
Clíona Nic DhonnchadhaNaíonáin Shóisearacha
Caitríona Uí NuanáinNaíonáin Shinsearcha
Seán Ó BeaglaoichRang 1
Aoife Ní Dhomhnaill (Leas Phríomhoide)Rang 2
Caoimhe MessittRang 3
Ruth StaffordRang 4
Áine Ní GhráinneRang 5
Niall Ó DomhnaillRang 6
Emmet Ó MóráinMúinteoir Oideachais Speisialta
Caoimhe Ní BhuachallaMúinteoir Oideachais Speisialta
Tom Mac AodhaMúinteoir Oideachais Speisialta
Seamar Ní GhloinnMúinteoir Oideachais Speisialta
Foireann ThacaíochtaRól
Martina JohnstonRúnaí
Áine BhreathnachCúntóir Riachtanais Speisialta
Breda Uí EarcáinCúntóir Riachtanais Speisialta
Jenny LackeyCúntóir Riachtanais Speisialta

Bord Bainistíochta

Bord BainistíochtaRól
Fíona Uí UiginnCathaoirleach
Michelle Ní ThuamaPríomhoide
Aodh Ó DúbhdaDuine Ainmnithe ag an bPátrún
Clíona Nic DhonnchadhaDuine Ainmnithe ag na Múinteoirí
Áine Ni DhufaighDuine Ainmnithe ag an bPobal
Brian LambeDuine Ainmnithe ag an bPobal
Sinéad Ní MhaonaighDuine Ainmnithe ag na Tuismitheoirí
Seán Ó BeaglaoichDuine Ainmnithe ag na Tuismitheoirí

Nuachtlitreacha

Scroll to Top