Cuairt ón BIM – Bórd Iascaigh Mhara

Fuair Scoil Chualann cuairt ó The Aquaculture Remote Classroom (ARC) seomra ranga soghluaiste atá deartha chun feasacht daoine óga ar an dobharshaothrú a ardú. Bhí ceardlann lae iomlán ag Rang 5 & 6 ar Farmed in the EU Tá sé mar aidhm aige béim a chur ar na buntáistí a bhaineann le dobharshaothrú ó thaobh bia mara inbhuanaithe a sholáthar don daonra atá ag fás, ag cruthú fostaíochta agus ag cabhrú le pobail chósta na hÉireann agus ar fud an domhain a chothú.

Bhaineamar an sult as an lá agus táimid an-bhuíoch as Katie agus Hugh as an lá a chur i láthair dúinn!

Scroll to Top