Beatha Teanga Í a Labhairt

Éide Scoile

Is gá do na páistí an éide scoile a chaitheamh gach lá – (treabhsúr, sciorta, gúna). Caitheann na páistí culaith reatha do spórt agus do chorpoideachas.
  • Léine liath/bán
  • Sciorta/pinafore liath
  • Bríste liath
  • Stocaí liatha nó bána
  • Bróga dubha
  • Geansaí marún scoile
  • Briste reatha scoile
  • Seaicéad Lomra (Níl an seiacéad lomra éigeantach. Ba chóir é a chaitheamh mar shraith breise in éineacht le geansaí na scoile.)

Éide scoile ar fáil

Geansaí, briste reatha scoile & briste gearr ar fáil ón School Wearhouse, Tesco Shopping Centre, Greystones.

Scroll to Top