Lá Eolaíochta – Dé Céadaoin 31/01/24 (12i.n.-1i.n.)

Beidh Lá Eolaíochta sa scoil ar an 31/01/24 ó 12in-1in. Beidh na páistí ag léiriú turgnaimh eolaíochta shimplí nó más mian leo samhail de shaghas éigin a dhéanamh bunaithe ar STEM. Beidh sé seo á léiriú do thuismitheoirí amháin más mian libh cuairt a thabhairt.

Tá sé i gceist go mbeadh am ag na páistí taighde a dhéanamh ar scoil ar pé tionscnaimh a theastaíonn uathu a dhéanamh agus póstaer mínithe a dhéanamh ach beidh orthu an tionscnamh agus na hábhair a bhailiú sa bhaile agus a thabhairt isteach leo ar 31/01/24 leis an léiriú a dhéanamh. Beidh na páistí ag obair ina aonair nó i mbeirteanna agus is féidir leo turgnaimh amháin nó níos mó má theastaíonn uathu agus tá sé feiliúnach len é a dhéanamh. Má tá aon cheist eile agaibh nó ag do pháiste beidh an múinteoir ranga in ann é a fhreagairt.

There are a lot of samples and resources available here:

https://www.sfi.ie/engagement/curious-minds/teacher-resources/classroom-resources/

Táimid ag tnúth le sibh a fheiceáil ar an lá!

______________________________________________________________________________________

Beidh an chéad Lá Eolaíochta & ETIM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic) ar siúil i ranganna Scoil Chualann (Naíonáin Bheaga-Rang6) Dé Chéadaoin 31/01/24 ó 12i.n.-1i.n.

Tagaigí ar chuairt chugainn chun turgnaimh agus iontais na bpáistí a fheiceáil.

Iarraimid gur i gcóir teaghlaigh amháin a bheidh sa scoil toisc brú spás agus coinníollacha caomhnú páistí gur gá a chomhlíonadh.

Scroll to Top