Ó Mheán Fómhair 2023, cuirfidh an scoil leabhair scoile, leabhair saothair agus cóipleabhair ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga i mbunscoileanna aitheanta, lena n-áirítear scoileanna speisialta. Mar chuid den scéim seo cuirfear iad seo ar fáil do gach pháiste i Scoil Chualann saor in aisce. Níl aon chostas ar thuismitheoirí/chaomhnóirí do seo, mar faigheann scoileanna maoiniú ón Rialtas chun na costais seo a chlúdach. Tá eolas sa bhreis ar fáil in san PDF thíos ón Roinn Oideachais. Má tá aon cheist eile agaibh téigh i dteagmháil linn.

Scéim Leabhair Saor In Aisce

Scroll to Top