Ranganna Gearmáinise/German Classes

Tá áthas orainn a cur in iúl daoibh go bhfuil ranganna Gearmáinise tosaithe do Rang 5 & Rang 6 mar chuid de ‘Mhodúl samplála teanga’. Geobhaidh na ranganna leath uair a chloig gach Céadaoin ar feadh 6 seachtaine.   Tá súil againn a beith roghnaithe don chlár seo an bhliain seo chugainn arís.

As part of the new ‘Language Sampler Module’ for primary schools 5th and 6th classes have started German classes.  Each class will receive half an hour lesson every Wednesday for 6 weeks.  We hope to be selected for this programme next year as well.             

Cleachtadh a dhéanann máistreacht

Übung macht den Meister

Practice makes perfect

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

  • flags-ireland-and-germany-on-a-white-background-vector-25226790.jpg